Ajust de la posició de la imatge

Podeu ajustar ràpidament la posició de la imatge mitjançant el full de guia. A més, si després de la impressió o de la còpia, la imatge impresa està mal alineada al paper, podeu ajustar la posició de la imatge confirmant les pàgines de prova i especificant els valors de configuració per als elements individuals de la configuració de l'ajust.
També es pot ajustar la posició de la imatge per al full llarg.

Ajust de la posició de la imatge mitjançant el full de guia

Ajusteu la posició de la imatge mitjançant el full de guia. El full de guia permet fer els ajustos següents: (Vegeu "Ajust de la posició de la imatge mitjançant el full de guia").
Corregir alineació incorrecta imatge
Corregir distorsió (paral·lelogram)
Corregir distorsió (trapezoide)
Ajustar escala de zoom
Ajustar l'alineació de la vora esquerra
Ajustar l'alineació de la vora de capçalera

Ajust de la configuració de la posició d'una imatge individual mitjançant la pàgina de prova

Quan la imatge impresa estigui torta:
Apliqueu el mode Corregir alineació incorrecta imatge. (Vegeu "Corregir alineació incorrecta imatge").
Quan la imatge impresa estigui distorsionada en forma de paral·lelogram:
Apliqueu el mode Corregir distorsió (paral·lelogram). (Vegeu "Corregir distorsió (paral·lelogram)").
Quan la imatge impresa estigui distorsionada en forma trapezoïdal:
Apliqueu el mode Corregir distorsió (trapezoide). (Vegeu "Corregir distorsió (trapezoide)").
Quan la imatge impresa estigui ampliada o reduïda:
Ajusteu l'escala de zoom de la imatge. (Vegeu "Ajust de l'escala de zoom de la imatge").
Quan la imatge impresa estigui desalineada verticalment o horitzontalment:
Ajusteu l'alineació de la vora esquerra o la vora de capçalera. (Vegeu "Ajust de l'alineació de la vora esquerra de la imatge" i "Ajust de l'alineació de la vora de capçalera de la imatge").
Corregir alineació incorrecta imatge → corregir distorsió (paral·lelogram) → corregir distorsió (trapezoide) → ajustar escala de zoom → ajustar alineació de la vora esquerra → ajustar alineació de la vora de capçalera.
NOTA
No es pot canviar la posició de la imatge al paper utilitzat per a treballs de còpia/impressió.
Per fer coincidir les posicions de la imatge de la primera i la segona cara, ajusteu la posició de la imatge en l'ordre que es mostra a continuació.
Corregir alineació incorrecta imatge → corregir distorsió (paral·lelogram) → corregir distorsió (trapezoide) → ajustar escala de zoom → ajustar l'alineació de la vora esquerra → ajustar l'alineació de la vora de capçalera.
Per ajustar la posició de la imatge en fulls llargs, imprimiu una pàgina de prova de full llarg. L'opció <Ajustar posició d'imatge> permet establir un ajust més eficaç que amb la pàgina de prova impresa mitjançant [Imprimir pàgina de prova]. (La pàgina de proves de fulls llargs està disponible al lloc web del manual en línia).
IMPORTANT
Abans d'ajustar els valors, netegeu el vidre de còpia i la part posterior de l'alimentador.

Pàgina de prova

NOTA
La pàgina de prova, que heu imprès per corregir la distorsió (paral·lelogram), també es pot utilitzar per corregir la distorsió (trapezoide), ajustar l'escala de zoom, ajustar l'alineació de la vora esquerra i ajustar l'alineació de la vora de capçalera. Si ajusteu la posició de la imatge seguint l'ordre corregir alineació incorrecta imatge → corregir distorsió (paral·lelogram) → corregir distorsió (trapezoide) → ajustar escala de zoom → ajustar alineació de la vora esquerra → ajustar alineació de la vora de capçalera, heu d'imprimir una pàgina de prova quan porteu a terme l'ajust que es mostra a continuació.
Abans d'iniciar la correcció de l'alineació incorrecta de la imatge.
Abans d'iniciar la correcció de la distorsió (paral·lelogram).

Pàgina de prova de mida estàndard

La pàgina de prova que s'utilitza per ajustar la posició de la imatge es descriu a continuació. Aquí es veu la pàgina de prova, que s'imprimirà en paper A3.
(La cara amb "1st side" imprès és l'anvers. La cara sense res imprès és el revers).

Pàgina de prova de full llarg

La pàgina de prova de full llarg que s'utilitza per ajustar la posició de la imatge de fulls llargs es descriu a continuació. A continuació es mostra la pàgina de prova de fulls llargs, que s'imprimeix en paper de mida definida per l'usuari (330,2 x 762 mm). (La cara amb el text imprès "1a cara" és l'anvers. La cara sense res imprès és el revers.)
NOTA
"b", "f", "h" i "j" es poden imprimir diverses vegades segons la mida del paper imprès. Ajusteu el valor a la posició més propera a la vora inferior del paper.
IMPORTANT
Abans d'ajustar els valors, imprimiu la pàgina de prova* de fulls llargs amb les condicions següents. Si no s'imprimeix correctament, pot ser que els ajustos no siguin precisos.
Establiu l'escala de zoom al 100 % (la mateixa mida).
Per imprimir la pàgina de prova de fulls llargs, utilitzeu el paper de sortida.
* La pàgina de proves de full llarg està disponible al lloc web del manual en línia.

Marques per a Corregir alineació incorrecta imatge, Corregir distorsió (paral·lelogram) i Corregir distorsió (trapezoide)

Les marques "i" i "j" s'utilitzen per a Corregir alineació incorrecta imatge, les marques "a" i "g" s'utilitzen per a Corregir distorsió (paral·lelogram) i les marques "b" i "h" s'utilitzen per a Corregir distorsió (trapezoide).
Si la imatge impresa està desalineada, podeu ajustar la posició de la imatge especificant el mode Corregir alineació incorrecta imatge. La posició de la imatge es corregeix un cop hàgiu mesurat i introduït la longitud de les marques "i" i "j" (per al full llarg: la longitud de les marques "i", "j" i "h" més properes a la vora inferior del paper).
Mida estàndard
Full llarg
Si la imatge impresa està distorsionada en forma de paral·lelogram, podeu ajustar l'angle de la imatge especificant el mode Corregir distorsió (paral·lelogram). L'angle de la imatge es corregeix després de mesurar i introduir la longitud de les marques "a" i "g".
Mida estàndard
Full llarg
Si la imatge impresa està distorsionada en forma trapezoïdal, podeu ajustar l'angle de la imatge especificant el mode Corregir distorsió (trapezoide). L'angle de la imatge es corregeix un cop hàgiu mesurat i introduït la longitud de les marques "b" i "h" (per al full llarg: la longitud de les marques "b" i "h" més properes a la vora inferior del paper).
Mida estàndard
Full llarg

Marques de registre per ajustar l'escala de zoom

L'escala de zoom de l'àrea impresa es mostra mitjançant "f" i "d" a la pàgina de prova. Quan l'ajust és correcte, la longitud d'"f" és 360 mm i la de "d" és 250 mm (per al full llarg: la longitud d'"f" és 450 mm, 550 mm o 650 mm i la longitud de "d" és 250 mm).
Mida estàndard
Full llarg
NOTA
Mida estàndard
Si imprimiu la pàgina de prova amb paper d'una mida més petita que 270 mm x 380 mm, no podreu mesurar la longitud d'"f" i "d", perquè no es podrà imprimir tota la imatge al paper. En aquest cas, calculeu el percentatge d'ampliació/reducció comparant la longitud mesurada d'"f/2" i "d/2" amb els valors predeterminats (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Amb el percentatge calcular, ajusteu l'escala de zoom. (Vegeu "Ajust de l'escala de zoom de la imatge").
Un exemple de pàgina de prova sense imatge
Full llarg
Si imprimiu la pàgina de prova de fulls llargs amb paper d'una mida inferior a 270 mm x 762 mm, no s'hi imprimirà tota la imatge. Calculeu el percentatge d'ampliació/reducció comparant la longitud mesurada de "d/2" amb el valor predeterminat (d/2: 125 mm). Si "f" no s'imprimeix completament, mesureu la longitud d'"f" que estigui més a prop de la vora inferior del paper i calculeu el percentatge d'ampliació/reducció comparant la longitud mesurada amb els valors predeterminats (f = 450 mm, 550 mm, 650 mm). Amb el percentatge calcular, ajusteu l'escala de zoom. (Vegeu "Ajust de l'escala de zoom de la imatge").
Un exemple de la pàgina de prova de fulls llargs sense imatge.

Marques de registre a la vora esquerra i la vora de capçalera

Si la imatge impresa al paper d'impressió es desplaça cap a l'esquerra i la dreta respecte a la posició correcta en la direcció d'alimentació, podeu ajustar la posició mesurant la longitud d'"i" i introduint el valor.
Si la imatge impresa al paper d'impressió es desplaça endavant i enrere respecte a la posició correcta en la direcció d'alimentació, podeu ajustar la posició mesurant la longitud d'"e" i introduint el valor.
Mida estàndard
Full llarg
*1 Ajusteu l'alineació de la vora de capçalera
*2 Ajusteu l'alineació de la vora esquerra
52W7-0J5