Ajust manual de la densitat

Quan feu lectures, podeu ajustar la densitat al nivell més adequat per al color de l'original. També podeu ajustar la densitat del fons dels originals, per exemple els de paper de color.
1.
Premeu → [Llegir i enviar].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Densitat].
3.
Premeu o per ajustar la densitat de l'original → premeu [Acceptar] → [Tancar].
52W7-143