Especificació de les opcions de seguretat de la bústia

Podeu especificar opcions per millorar la seguretat dels fitxers emmagatzemats en bústies.

PIN de bústia de set dígits obligatori

El PIN que s'utilitza quan s'emmagatzema un fitxer en una bústia es pot definir utilitzant com a mínim un dígit. Si activeu aquesta funció, es força els usuaris a definir un PIN de set dígits.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Desar/Accedir a fitxers] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Limitar PIN bústia a 7 dígits/Restringir accés].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si no voleu forçar els usuaris a definir un PIN de set dígits per a la bústia.
NOTA
Els canvis només es fan efectius després de reiniciar l'equip. Per a instruccions sobre com reiniciar (apagar i tornar a engegar l'alimentació principal) l'equip, vegeu "Alimentació principal i tecla Estalvi d'energia".

Permís per fer canvis a les opcions d'impressió en desar des del controlador de la impressora

A <Imprimir en desar des del contr. impressora> a [Opcions de funcions] (Configuració), podeu establir si voleu imprimir un fitxer quan s'emmagatzema en una bústia des d'un equip mitjançant el controlador de la impressora. (Vegeu "Opcions de la bústia"). Si desactiveu aquest mode, les opcions per a <Imprimir en desar des del contr. impressora> no es poden canviar.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Desar/Accedir a fitxers] → [Opcions de bústia].
3.
Premeu [Opcions de seguretat de bústia] → [Mostrar impr. en desar des del contr. impr.].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si voleu restringir els canvis a les opcions d'impressió en desar des del controlador d'impressora.
NOTA
Els canvis només es fan efectius després de reiniciar l'equip. Per obtenir instruccions sobre com reiniciar l'equip, vegeu "Alimentació principal i tecla Estalvi d'energia".

IMPORTANT
Si heu desat un PIN de menys de set dígits abans d'activar aquesta funció, podeu utilitzar el PIN desat. No obstant això, per garantir la seguretat, torneu a desar el PIN utilitzant set dígits.
NOTA
Si activeu aquesta funció, es força els usuaris a definir PIN de set dígits per a la bústia de recepció en memòria i les bústies de fax confidencial.
Per obtenir instruccions sobre com definir un PIN per a una bústia, vegeu "Opcions de la bústia".
Per obtenir instruccions sobre com establir PIN a la bústia RX en memòria i a les bústies de fax confidencial, vegeu "Especificació de les opcions de bústia d'I-fax".
52W7-24W