Configuració d'adreces a/c i c/o

A més de les destinacions per als documents, també podeu establir diverses destinacions de correu electrònic per a les adreces a/c (Còpia en paper de calcar) i c/o (Còpia oculta).
1.
Premeu → [Llegir i enviar] → [a/c c/o].
2.
Especifiqueu les adreces de correu electrònic per a a/c i c/o.
Per especificar adreces de correu electrònic per a [a/c]:
Per especificar adreces de correu electrònic per a [c/o]:
Per moure les adreces de correu electrònic de [Per a] o [c/o] a [a/c]:
Per moure les adreces de correu electrònic de [Per a] o [a/c] a [c/o]:
Si voleu confirmar o modificar una adreça de correu electrònica que ja hàgiu especificat, seleccioneu l'adreça → premeu [Detalls].
Per eliminar una adreça, premeu [Eliminar destinac.].
Per especificar adreces de correu electrònic per a [a/c]:
Premeu [a/c] → [Especificar destinacions].
Especifiqueu l'adreça de correu electrònic des de [Llibreta d'adreces], [Accés ràpid], [Nova destinació] o [Enviar-me] → premeu [Acceptar].
NOTA
També podeu examinar destinacions desades en els botons d'accés ràpid d'un equip servidor accedint des d'un equip client de la xarxa. (Vegeu "Especificació de destinacions amb els botons d'accés ràpid").
Per especificar adreces de correu electrònic per a [c/o]:
Premeu [c/o] → [Especificar destinacions].
Especifiqueu l'adreça de correu electrònic des de [Llibreta d'adreces], [Accés ràpid], [Nova destinació] o [Enviar-me] → premeu [Acceptar].
NOTA
També podeu examinar destinacions desades en els botons d'accés ràpid d'un equip servidor accedint des d'un equip client de la xarxa. (Vegeu "Especificació de destinacions amb els botons d'accés ràpid").
Per moure les adreces de correu electrònic de [Per a] o [c/o] a [a/c]:
Premeu [a/c] → [Per a/c/o->a/c].
NOTA
[Per a/c/o->a/c] només apareix si s'ha seleccionat [a/c].
Premeu [Per a] o [c/o] → seleccioneu les adreces de correu electrònic que voleu incloure a [a/c] → premeu [Acceptar].
Per moure les adreces de correu electrònic de [Per a] o [a/c] a [c/o]:
Premeu [c/o] → [Per a/a/c->c/o].
NOTA
[Per a/a/c->c/o] només apareix si s'ha seleccionat [c/o].
Premeu [Per a] o [a/c] → seleccioneu les adreces de correu electrònic que voleu incloure a [c/o] → premeu [Acceptar].

NOTA
Podeu enviar documents a fins a un màxim combinat de 256 destinacions [Per a], a/c i c/o cada vegada.
[Enviar-me] només apareix si deseu l'adreça de correu electrònic d'un usuari quan utilitzeu l'autenticació mitjançant SSO-H.
52W7-12L