Configuració de l'adreça de correu electrònic d'un usuari autoritzat com a remitent

Si feu servir un servei d'inici de sessió, podeu establir si voleu mostrar l'adreça de correu electrònic de l'usuari d'inici de sessió al camp "De" com el remitent del correu electrònic rebut.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de corr. electr./I-fax].
3.
Premeu [Usuari autenticat com a remitent].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] per establir l'adreça de correu electrònic per a l'equip com la destinació del remitent al camp "De" del missatge de correu electrònic rebut.

NOTA
Si es desactiva aquest mode, els usuaris que inicien sessió com a convidats amb un servei d'inici de sessió com ara SSO-H poden seguir enviant, encara que l'opció [Permetre env. missatg. a usuaris no desats] estigui desactivada.
L'adreça de correu electrònic de l'equip es pot confirmar a [Opcions de comunicació] a [Opcions de funcions] (Configuració). (Vegeu "Opcions de comunicació comunes de correu electrònic/I-fax").
52W7-0CH