Canvi de l'alineació de l'ajust automàtic de l'alineació de la vora esquerra/dreta

La funció Ajust auto. alineació de la vora esquerra/dreta us permet evitar que la imatge impresa quedi desalineada verticalment vista des de la direcció d'alimentació del paper. Tot i que l'opció predeterminada està establerta com a [On], si establiu aquesta opció com a [Off], pot ser que pugueu ajustar la imatge desalineada tal com s'indica continuació.
Quan utilitzeu paper preimprès, paper amb vores o paper de color, la imatge impresa no està alineada amb la vora esquerra o la posició de la imatge varia molt en funció del tipus de paper.
Quan s'utilitza paper gruixut, la imatge impresa surt inclinada o distorsionada en forma trapezoïdal.
IMPORTANT
Aquesta funció només apareix si el vostre distribuïdor local Canon us posa les opcions a la vostra disposició. Encara que aquesta funció aparegui, no permeteu que ningú canviï les opcions a excepció de l'administrador del sistema. Per obtenir més informació sobre com canviar les opcions, consulteu el distribuïdor local Canon.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de paper] → [Opcions de gestió de tipus de paper].
3.
Seleccioneu el tipus de paper que vulgueu editar de la llista → premeu [Detalls/Editar].
4.
Premeu [Canviar] per a <Ajust auto. alin. vora es./dr.>.
5.
Seleccioneu [Off] → premeu [Acceptar].
Si voleu utilitzar l'ajust automàtic d'alineació de la vora esquerra/dreta, seleccioneu [On].
6.
Premeu [Acceptar].
52W7-0K6