LLISTA DESTINACIONS LLIURAMENT INFO. DISPOSIT.

Podeu imprimir manualment la Llista destinacions lliurament info. disposit. quan vulgueu.
A continuació s'esmenten els elements de la llista que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.

DESTINACIÓ

S'imprimeixen les adreces IP de les màquines de destinació desades.

DADES REBUDES PER DEST.

S'imprimeixen les dades que es poden rebre de les destinacions desades.

LLIURAMENT AUTOM.

"On s'imprimeix si s'ha establert Opcions de lliurament automàtic per a la destinació desada. "Off s'imprimeix si no s'ha establert Opcions de lliurament automàtic per a la destinació desada.

LLIURAMENT AUTOM. DADES

S'imprimeix la informació del dispositiu que es lliura automàticament si s'ha establert Opcions de lliurament automàtic per a la destinació.
IMPORTANT
Només un administrador pot imprimir la Llista destinacions lliurament info. disposit. (Vegeu "Opcions d'administrador").

Impressió de les destinacions de lliurament

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Opcions distribució informació dispositiu].
3.
Premeu [Desar destinacions] → [Imprimir llista].
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Acceptar] → [Acceptar].
52W7-02J