Cancel·lació d'un treball

Podeu cancel·lar els treballs en curs i els treballs en espera.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Treball] → [Estat de treballs] → seleccioneu el tipus de treball a la llista desplegable.
3.
Seleccioneu un treball per cancel·lar-lo → premeu [Cancel·lar].
NOTA
Si seleccioneu [Imprimir] o [Còpia] al tipus de treball, podeu establir [Imprimir còpia actual completament]. Aquest botó cancel·la el treball de còpia/impressió seleccionat un cop completat el conjunt actual de còpia/impressió.
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Tancar].

IMPORTANT
No podeu seleccionar diversos treballs i cancel·lar-los tots alhora. Seleccioneu i cancel·leu els treballs d'un en un.
NOTA
El treball cancel·lat apareix com a <Incorr.> (incorrecte) a la pantalla Registre.
52W7-1FF