Descripció d'aquesta funció

Podeu utilitzar diverses funcions de còpia de la pantalla de funcions bàsiques de còpia normal que es mostren a la pantalla tàctil.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció". A les explicacions d'aquesta categoria es pressuposa que la Duplex Color Image Reader Unit-M està instal·lada.

Canvi de la pantalla de funcions bàsiques de còpia

Quan engegueu l'equip i premeu , apareixerà la pantalla Menú principal a la pantalla tàctil. Si premeu [Còpia] a la pantalla tàctil, apareix la pantalla de funcions bàsiques de còpia.
Pantalla de funcions bàsiques de còpia normal
Pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida
La pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida simplifica els procediments de còpia en comparació amb la pantalla de funcions bàsiques de còpia normal.

Pantalla de funcions bàsiques de còpia normal

1
[Selecció color]
Es prem per seleccionar el mode de color per copiar.
2
[1:1]
Es prem per fer còpies de la mateixa mida que l'original.
3
[Esc. còpia]
Permet especificar l'escala de còpia que voleu.
4
[Selecció paper]
Es prem per seleccionar la mida i el tipus de paper o l'origen del paper.
5
[Mostra de còpia]
Aquest mode us permet comprovar el resultat de la còpia abans de fer diverses còpies.
6
<Revisar opcions>
Permet comprovar, editar o esborrar les opcions de còpia actuals.
7
Podeu especificar les opcions següents:
Desar/Editar opcions favorites
Desar en menú ràpid (Vegeu "Menú ràpid").
Canvi de les opcions predeterminades
Desar dreceres a opcions
8
[Opcions favorites]
Es prem per desar les de còpia utilitzades amb més freqüència es poden desar. També podeu recuperar opcions desades.
9
[Opcions prèvies]
Permet recuperar les tres opcions de còpia més recents.
10
Dreceres a [Opcions]
Permet seleccionar un mode d'opció. [Acabat], [Doble cara], [Densitat], i [Tipus d'original] s'estableixen de manera predeterminada.
11
[Opcions]
Permet especificar altres opcions. Podeu configurar una gran varietat de funcions de còpia.
12
[Interrompre]
Aquest mode permet aturar el treball actual o un treball reservat per fer altres còpies urgents.

Pantalla d'opcions 1/4

La pantalla següent, que apareix a la pantalla tàctil quan premeu [Opcions] a la pantalla de funcions bàsiques de còpia normal, s'anomena pantalla Opcions. Aquesta pantalla es divideix en quatre parts. Premeu o per visualitzar la pantalla anterior o la pantalla següent. En aquestes pantalles apareixerà un mode de còpia especial.
Si premeu després de seleccionar un mode, es visualitzarà la pantalla Ajuda que conté informació pràctica. Això resulta útil quan voleu saber més coses sobre el mode seleccionat.
1
[Llibre2 pàgines]
Permet seleccionar o cancel·lar la selecció del mode Llibre2 pàgines. Aquest mode permet copiar en dos fulls de còpia independents les pàgines a la vista d'un llibre obert.
2
[Doble cara]
Permet especificar les Opcions de doble cara. Es prem per crear còpies [Una caraDoble cara], [Doble caraDoble cara], [Doble caraUna cara] o [LlibreDoble cara].
3
[Acabat]
Permet seleccionar el mode Classificar, Agrupar o Grapar.
4
[Quadern]
Permet fer un quadern copiant diversos originals.
5
[Inserir fulls]
Permet inserir fulls, portadelles o separadors entre les pàgines especificades.
6
[Afegir portada]
Es prem per afegir portades.
7
[Separadors transparènc.]
Es prem per intercalar un full entre cada dues transparències quan aquestes es copien. També podeu copiar als fulls intercalats.
8
[Tipus d'original]
Permet seleccionar el tipus d'original que copiareu (imatge impresa, fotogràfic, text, mapa o còpia en color).
9
[Densitat]
Es prem per ajustar la densitat de còpia.
10
[Originals de diferent mida]
Permet fer còpies d'originals de diferents mides col·locant-los com un grup a l'alimentador.
11
[N en 1]
Permet reduir automàticament dos, quatre o vuit originals perquè entrin en una o les dues cares d'un full de còpia.
12
[Formar treball]
Aquest mode permet llegir diversos originals que no es poden col·locar al mateix temps dividint-los en diversos lots.

Pantalla d'opcions 2/4

1
[Balanç de color]
Permet ajustar el balanç de color.
2
[Ajustar color amb un toc]
Es prem per realitzar ajustos fins de la qualitat de la imatge a les còpies.
3
[Esborrar vores]
Es prem per eliminar les zones de vores fosques, les línies que apareixen al voltant de les imatges de l'original o les ombres dels forats d'enquadernació.
4
[Nitidesa]
Permet endurir o suavitzar la imatge de l'original a la còpia.
5
[Marge d'enquadernació]
Es prem per crear marges d'enquadernació a les vores dels fulls de còpia.
6
[Desplaçar]
Es prem per moure la posició de la imatge de l'original en el full de còpia.
7
[Imprimir data]
Aquest mode permet imprimir la data.
8
[Filigrana]
Aquest mode permet imprimir una filigrana.
9
[Numerar jocs còpies]
Aquest mode permet imprimir les numeracions dels jocs de còpies.
10
[Numerar pàgines]
Aquest mode permet imprimir els números de pàgina.

Pantalla d'opcions 3/4

1
[Imprimir i revisar]
Es prem per confirmar, pàgina a pàgina, les imatges llegides abans que les copieu, quan llegiu els originals, un darrere l'altre, des del vidre de còpia.
2
[Negatiu/Positiu]
Permet fer còpies de la imatge de l'original invertint els tons i les gradacions.
3
[Repetir imatges]
Aquest mode permet copiar repetidament tota la imatge de l'original en direcció vertical o horitzontal.
4
[Fusionar blocs treball]
Aquest mode permet llegir diversos lots d'originals amb diferents opcions de còpia i copiar-los com un document.
5
[Imprimir en separadors]
Permet copiar als separadors.
6
[Selecció d'àrees]
Permet fer còpies en una àrea designada.
7
[Superposar imatge]
Es prem per superposar una imatge desada a la memòria a la imatge original que voleu copiar.
8
[Desar a bústia]
Aquest mode permet emmagatzemar els originals llegits a la pantalla Còpia com a fitxer a la bústia.
9
[Imatge reflectida]
Es prem per copiar la imatge de l'original invertida, com si es tractés d'una imatge reflectida en un mirall.
10
[Avís fi de treball]
Es prem per fer que l'equip avisi l'usuari, per correu electrònic, quan ha acabat el treball de còpia.

Pantalla d'opcions 4/4

1
[Enquadernació perfecta]
Permet fer un quadern enganxat amb cola copiant diversos originals.

NOTA
Podeu portar a terme les mateixes operacions a la pantalla de funcions bàsiques de còpia normal i a la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida. Establiu la pantalla que voleu que aparegui des de la pantalla Configuració. (Vegeu " Canvi de la pantalla de funcions bàsiques de còpia").
52W7-0WE