Canvi del mode de color

Podeu establir el mode de color que voleu emprar per llegir el document.
Tipus de modes de color
Auto (Color/B/N)
Si heu seleccionat el mode Auto (Color/B/N), l'equip reconeix automàticament si l'original és en color o en blanc i negre. Els originals en color es llegeixen en el mode Tot color, mentre que els originals en blanc i negre es llegeix en el mode Blanc i negre.
Auto (Color/Gris)
Si heu seleccionat el mode Auto (Color/Gris), l'equip reconeix automàticament si l'original és en color o en blanc i negre. Els originals en color es llegeixen amb el mode Tot color, mentre que els originals en blanc i negre es llegeixen amb el mode Escala de gris.
Tot color
L'equip llegeix els originals en mode Tot color, independentment de si són en color o en blanc i negre.
Blanc i negre
L'equip sempre llegeix els originals en mode Blanc i negre, independentment de si són en color o en blanc i negre.
*1 Original
*2 Imatge llegida
Escala de gris
El mode Escala de gris llegeix sempre en escala de grisos, independentment de si l'original és en color o en blanc i negre.
*1 Original
*2 Imatge llegida
Els modes de color que es poden seleccionar varien en funció de la ubicació d'emmagatzematge.
: Disponible -: No disponible
Mode de color
Ubicació d'emmagatzematge
Bústia
Dispositiu de memòria
Auto (Color/B/N)
Auto (Color/Gris)
-
Tot color
Escala de gris
-
Blanc i negre
Com a exemple, en aquesta secció s'explica el procediment per seleccionar una bústia com a ubicació d'emmagatzematge.
1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Selecció color] → seleccioneu el mode de color que voleu → premeu [Acceptar].

IMPORTANT
Les opcions predeterminades són les següents:
Bústia: Auto (Color/B/N)
Dispositiu memòria: Auto (Color/Gris)
Quan s'estableix el mode [Auto (Color/Gris)] o [Auto (Color/B/N)] i els originals contenen seccions en color, la màquina les llegeix en el mode Tot color. Tanmateix, l'equip pot llegir els originals en color amb el mode Blanc i negre en les condicions següents. Per evitar-ho, heu d'establir el mode de color a [Tot color].
Si els originals contenen poques parts en color
Si les parts en color dels originals són gairebé negres
Si els originals contenen densitats clares de color
Si les seccions en color estan ubicades únicament dins de l'interval que s'indica al diagrama següent, en carregar els originals a l'alimentador
NOTA
Si un original en blanc i negre es llegeix en el mode Tot color, es comptabilitzarà com una lectura en color.
Podeu desar un mode de color concret com a opció predeterminada canviant les opcions de lectura per defecte. (Vegeu "Especificació de les opcions de lectura i desament").
52W7-15E