Llista de dades d'usuari

Podeu imprimir manualment la llista de dades d'usuari sempre que vulgueu.
Calen productes opcionals per utilitzar la funció de fax. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
Disposeu dels tipus de llistes de dades d'usuari següents:

Recepció/Reenviament

Imprimeix tota la informació sobre la recepció i el reenviament desada a [Opcions de funcions] (Configuració).

Enviar/Rebre

Imprimeix tota la informació sobre faxos, enviament i recepció emmagatzemada a [Opcions de funcions] (Configuració).

Xarxa

Imprimeix tota la informació sobre la xarxa emmagatzemada a [Preferències] (Configuració).

Recepció/Reenviament

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Rebre/Reenviar] → [Imprimir informe].
3.
Premeu [Llista de dades d'usuari de TX/RX].
4.
Premeu [Sí].

Enviar/Rebre

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Imprimir informe].
Impressió de la llista de dades d'usuari per enviar o rebre:
Impressió de la llista de dades d'usuari per a fax:
Impressió de la llista de dades d'usuari per enviar o rebre:
Premeu [Llista de dades d'usuari de TX/RX].
Premeu [Sí].
Impressió de la llista de dades d'usuari per a fax:
Premeu [Llista de dades d'usuari de fax].
[Llista de dades d'usuari de fax] només es mostra si el Accessori de fax remot està activat.
Premeu [Sí].

Xarxa

1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Xarxa] → [Imprimir informe].
3.
Premeu [Sí].
52W7-033