Original de doble cara

Podeu llegir totes dues cares de documents de doble cara carregats a l'alimentador per separat.
Només podeu utilitzar aquesta funció si la Duplex Color Image Reader Unit-M està instal·lada. (Vegeu "Duplex Color Image Reader Unit-M").
IMPORTANT
Si voleu llegir originals amb orientació horitzontal, com A4R, col·loqueu-los horitzontalment a l'alimentador. Si col·loqueu aquests originals verticalment, el revers dels originals es llegirà invertit.

1.
Premeu → [Llegir i enviar].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Original de doble cara].
3.
Seleccioneu el tipus d'original a doble cara → premeu [Acceptar] → [Tancar].
[Tipus llibre]:
L'anvers i el revers de l'original tindran la mateixa orientació superior-inferior.
[Tipus calendari]:
L'anvers i el revers de l'original tindran diferent orientació superior-inferior.
52W7-140