Mode Interrompre

Aquest mode permet aturar el treball actual o un treball reservat per fer altres còpies urgents. Aquest mode és útil si necessiteu fer una còpia urgent durant un treball de còpia llarg.
NOTA
Per utilitzar el mode d'interrupció mentre espereu que el treball d'impressió acabi, seleccioneu [Interr./Prior. d'impressió] a la pantalla Monitor estat/Cancel·lar. (Vegeu "Interr./Prior. d'impressió").
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Interrompre].
Per canviar l'ID de departament abans de fer la còpia, premeu (Iniciar/Tancar sessió) → introduïu l'ID i el PIN de departament amb - (tecles numèriques). (Vegeu "Introducció de la ID i el PIN de departament").
NOTA
Si premeu [Interrompre] el treball actual no s'atura immediatament. La impressió del treball en curs s'atura només quan realment comença la impressió de la còpia urgent o d'interrupció.
3.
Especifiqueu els modes de còpia que voleu.
4.
Premeu .
IMPORTANT
Si voleu continuar fent còpies d'interrupció, espereu-vos fins que hagi acabat el treball de còpia d'interrupció en curs. A continuació, repetiu el passos 2 a 3.

NOTA
No podeu fer còpies d'interrupció si s'està processant o esperant per ser processat un treball de còpia d'interrupció.
Per cancel·lar el mode d'interrupció, premeu [Interrompre].
52W7-0X1