Copy Tray-R

Si la Copy Tray-R està instal·lada a l'equip, podeu utilitzar els modes següents:
Mode Classificar
Les impressions es classifiquen automàticament en jocs disposats segons l'ordre de les pàgines abans de ser dipositades a la safata de sortida.
Mode Agrupar
Totes les impressions de la mateixa pàgina de l'original s'agrupen en un sol joc abans de dipositar-se a la safata de sortida.
Mode Girar 90 graus
Si s'imprimeixen originals de la mateixa mida, els fulls es classifiquen automàticament en jocs disposats segons l'ordre de les pàgines i es dipositen a les safates de sortida en direccions alternes.

Parts i funcions

1.
Safata auxiliar
Si esteu imprimint en paper de mida gran, com A3 o A4R, traieu la safata auxiliar.
2.
Safata de sortida
Les impressions es dipositen en aquesta safata.

Mides de paper que es poden imprimir

Les mides de paper següents es poden dipositar des de la Copy Tray-R. No obstant això, és possible que algunes mides de paper no s'hi dipositin, segons les funcions establertes.
: Disponible
-: No disponible
Mida de paper
Safata de sortida
330 mm x 483 mm
305 mm x 457 mm
320 mm x 450 mm (SRA3)
A3
A4
A4R
A5R
Mida personalitzada (de 98,4 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm)*1
Sobre
Núm. 10 (COM10)
Monarch
DL
ISO-C5
Nagagata 3
Yougatanaga 3
Kakugata 2
Mida personalitzada (de 98,4 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm)
*1 Quan la Long Sheet Tray-B està instal·lada, es pot utilitzar paper de fulls llargs (de 210 mm x 487,8 mm a 330,2 mm x 1.300 mm).
52W7-048