Preguntes i respostes

Pot l'equip tornar a enviar automàticament els documents que han presentat errors a la transmissió?
Especifiqueu [Nombre de reintents]. (Vegeu " Nombre de reintents").
Què passa amb els documents que s'envien al meu equip quan l'equip està en mode repòs?
Aquests documents s'emmagatzemen i s'imprimeixen automàticament un cop rebuts tots els documents. El temps fins quan l'equip torna al mode repòs després d'imprimir es pot establir a [Temps per a autorepòs] a [Opcions temporitzador/energia]. (Vegeu "Temps per a autorepòs").
Què passa si arriben documents de fax mentre l'equip s'està utilitzant per copiar?
Mentre s'estan fent còpies, els documents es reben i s'emmagatzemen automàticament a la memòria de l'equip, i s'imprimeixen un cop es completen les còpies.
Podeu canviar l'ordre d'impressió d'aquests documents a [Prioritat d'impressió]. (Vegeu "Configuració de la prioritat d'impressió").
Envio sovint documents amb les mateixes opcions. Es pot configurar l'equip perquè restauri aquestes opcions quan s'engega o quan es completa una operació?
Podeu establir les opcions que vulgueu com a opcions estàndard de fax perquè s'especifiquin sempre que s'engega l'equip o després de finalitzar una operació.
Què passa amb els documents rebuts si es produeix un encallament de paper mentre s'imprimeixen?
Si els documents no s'imprimeixen correctament, es conserven en memòria. Es poden desar fins a 32 treballs a la memòria. (Aquests valors depenen de l'espai lliure que quedi al disc dur.) Un cop solucionat l'encallament de paper, es reprèn la impressió des de la pàgina en què es va produir l'encallament de paper.
Què passa amb un document que no s'ha pogut rebre completament quan es produeix un tall de corrent?
No s'han imprès totes les pàgines, i això inclou les pàgines rebudes abans del tall de corrent.
Què passa amb els documents en memòria o amb les opcions de memòria si es talla l'alimentació?
Els documents emmagatzemats a la memòria del sistema romanen en memòria encara que s'apagui l'alimentació de l'equip. De la mateixa manera, també s'emmagatzema permanentment en memòria el contingut de la llibreta d'adreces. No obstant això, si es talla el corrent mentre s'està rebent un document, no s'emmagatzema en memòria. Un cop restaurada l'alimentació, el remitent pot enviar de nou el treball interromput.
Com puc estalviar paper?
Podeu fer que els documents rebuts s'imprimeixin en les dues cares del paper. (Vegeu "Impressió a doble cara").
Podeu emmagatzemar els documents que rebeu a la memòria sense imprimir-los i posteriorment enviar-los a les destinacions que desitgeu. (Vegeu "Emmagatzematge d'opcions de reenviament" i "Enviament d'un fitxer de la bústia de recepció en memòria").
Podeu configurar l'equip perquè no imprimeixi informes. (Vegeu "Informe de TX d'enviament," "Informe de gestió de comunicacions," i " Informe d'enviament de fax").
Puc apagar l'alimentació de l'equip si hi ha un document preparat per a l'enviament diferit?
Quan no utilitzeu l'equip, podeu prémer , però no desconnecteu l'interruptor d'alimentació principal.. Els documents que estan preparats per a l'enviament diferit s'envien automàticament des de la memòria quan arriba l'hora d'enviament especificada.
52W7-11S