Desament d'un fitxer de parell de claus i d'un fitxer de certificat de servidor des d'un ordinador

Podeu instal·lar un fitxer de parell de claus des d'un ordinador per portar a terme les accions següents: Per utilitzar la comunicació TLS xifrada per a la impressió IPP, el correu electrònic i els I-faxos, IU remot, les funcions MEAP mitjançant un navegador web i el lliurament d'informació del dispositiu; per utilitzar la funció de gestió d'SMS de MEAP; i per confirmar identificadors i PIN de departament.
Un fitxer de parell de claus i un fitxer de certificat de servidor creats en un ordinador es poden instal·lar a l'equip mitjançant un navegador web (IU remot). El procediment per desar fitxers instal·lats a l'equip amb el tauler de control és el següent:
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Opcions de certificat].
3.
Premeu [Desar clau i certificat] → seleccioneu el fitxer que vulgueu desar → premeu [Desar].
Per eliminar un fitxer innecessari, seleccioneu el fitxer → premeu [Eliminar].
4.
Premeu [Nom de clau].
5.
Introduïu el nom de la clau privada → premeu [Acceptar].
6.
Premeu [Contrasenya].
7.
Introduïu la contrasenya → premeu [Acceptar].
8.
Premeu [Acceptar] → [Acceptar] → [Acceptar].
NOTA
Per confirmar el parell de claus i el certificat de servidor desats, vegeu "Edició de parells de claus i de certificats de servidor".

IMPORTANT
Es poden desar fins a deu parells de claus.
Només podeu desar fitxers de parell de claus que utilitzin els algorismes RSA o ECDSA.
NOTA
Per obtenir instruccions sobre com instal·lar un fitxer de parell de claus i un fitxer de certificat de servidor, vegeu "Installing a Certificate File".
52W7-240