Desament de tecles de drecera

Podeu desar opcions a les tecles de drecera que apareixen a la pantalla de fax. Podeu desar fins a quatre botons d'[Opcions].
Aquesta funció resulta útil per desar funcions que s'utilitzen amb freqüència.
Aquest mode es pot establir quan la funció de fax està disponible per a l'ús. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de fax].
3.
Premeu [Desar dreceres a opcions].
4.
Seleccioneu la tecla de drecera → seleccioneu l'opció que voleu desar a la tecla.
Per cancel·lar l'opció desada en una tecla, seleccioneu [No assignat].
5.
Premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Exemple: Els botons de drecera desats es mostren de la manera següent.
52W7-0E0