Canvi de les opcions predeterminades d'enviament

Podeu canviar les opcions predeterminades de [Llegir i enviar].

Canvi de les opcions predeterminades d'enviament

1.
Premeu .
Per desar canvis en les opcions favorites, heu d'especificar les opcions d'enviament prèviament.
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Canviar opcions predeterminades].
4.
Premeu [Desar].
Les opcions d'enviament actuals s'estableixen com a predeterminades.
5.
Premeu [Sí].
6.
Premeu [Tancar].

Inicialització de les opcions predeterminades d'enviament

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Canviar opcions predeterminades].
4.
Premeu [Inicialitzar].
5.
Premeu [Sí].
52W7-0AS