Factor de compressió de dades

Podeu establir el factor de compressió per a les dades llegides a color/escala de gris.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Factor de compressió de dades].
4.
Seleccioneu un factor de compressió → premeu [Acceptar].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element:
[Alt]:
La mida de les dades és petita, però la qualitat de la imatge és baixa.
[Normal]:
La mida de les dades i la qualitat de la imatge estan entre [Alt] i [Baix].
[Baix]:
La mida de les dades és gran, però la qualitat de la imatge és alta.
NOTA
Si voleu seleccionar els modes compacte o traçar i suavitzar per al format de fitxer PDF o bé seleccionar el mode compacte per al format de fitxer XPS, es recomana seleccionar "Normal" o "Baix" com a factor de compressió de dades. Si establiu un [Factor de compressió de dades] "Alt", és possible que les imatges s'imprimeixin amb una qualitat baixa encara que seleccioneu "Prioritzar qualitat" a [Nivell qual. imatge per Color lim./Compacte] a [Opcions de funcions] (Configuració).
Aquesta opció està desactivada quan s'envien faxos.
52W7-0C2