Dispositiu de memòria

A continuació es mostra el flux de les operacions bàsiques per utilitzar els fitxers emmagatzemats al dispositiu de memòria.

Pantalla de selecció del dispositiu de memòria

En aquesta pantalla es mostren els dispositius de memòria disponibles.
1
[Pujar]
Permet tornar al nivell superior.
2
[Revisar info. dispos. memòria]
Permet comprovar els detalls del dispositiu de memòria.
3
Permet extreure el dispositiu de memòria.

Pantalla de selecció de fitxers

S'hi mostra una llista de les carpetes i els fitxers del dispositiu de memòria seleccionat.
Apareix una icona que indica el format en què s'ha llegit o emmagatzemat cada fitxer.
1
Podeu especificar les opcions següents:
Desar en menú ràpid (Vegeu "Menú ràpid").
2
[Nom]
Permet ordenar els fitxers per nom, en ordre ascendent o descendent.
[Data/hora]
Permet ordenar els fitxers per data/hora, en ordre ascendent o descendent.
3
[Oper. amb carpetes]
Permet accedir al menú per editar les carpetes del dispositiu de memòria.
4
[Mostrar imatge]
Es prem per veure el contingut del fitxer seleccionat.
5
[Editar fitxer]
Permet afegir un fitxer, eliminar-ne un de seleccionat o canviar el nom d'un fitxer.
6
[Imprimir]
Permet imprimir el document.
7
[Detalls]
Permet comprovar els detalls del fitxer seleccionat.
8
[Esborrar selecció]
Permet cancel·lar la selecció d'un fitxer.
9
[Pujar]
Permet tornar al nivell superior.
10
[Actlzr.]
Permet actualitzar el contingut del dispositiu de memòria.

Pantalla d'edició de fitxers

Utilitzeu aquesta pantalla per editar un fitxer del dispositiu de memòria.
1
[Eliminar]
Permet eliminar els fitxers emmagatzemats al dispositiu de memòria. Podeu seleccionar i eliminar fins a 32 documents alhora.
2
[Canviar nom de fitxer]
Permet canviar el nom d'un fitxer.
3
[Afegir fitxers (Llegir i desar)]
Permet llegir i afegir un fitxer.

Pantalla Llegir

Accediu a aquesta pantalla quan vulgueu llegir un original i emmagatzemar-lo com a fitxer al dispositiu de memòria seleccionat.
1
Podeu especificar les opcions següents:
Desar/Editar opcions favorites
Desar en menú ràpid (Vegeu "Menú ràpid").
Canvi de les opcions predeterminades
2
[1:1]
Permet llegir el document amb la mateixa mida que l'original.
3
[Esc. còpia]
Es prem per reduir o ampliar la mida de lectura de l'original.
4
[Mida lectura]
Es prem per establir la mida de l'original que llegireu.
5
[Format de fitxer]
Permet seleccionar el format dels fitxers que s'emmagatzemen.
6
[Opcions favorites]
Permet recuperar les opcions de lectura o registrar les opcions d'ús comú a les Opcions favorites.
7
[Restaurar opc. predet.]
Es prem per cancel·lar totes les opcions. (L'equip restaura les opcions predeterminades de lectura i desament.)
8
[Opcions]
Permet especificar diverses opcions de lectura, com ara la lectura de diferents mides al mateix temps o la divisió d'originals en diversos lots.
9
[Nom de fitxer]
Permet assignar un nom a un fitxer.
10
[Densitat]
Permet ajustar la densitat per a la lectura.
11
[Tipus d'original]
Permet seleccionar el tipus d'original que llegireu (només text, només fotos o ambdós).
12
[Original de doble cara]
Es prem per llegir un original de doble cara.
13
[Selecció color]
Permet seleccionar el color de lectura.
14
[Resolució]
Permet seleccionar la resolució de lectura.

Pantalla d'opcions d'impressió

Accediu a aquesta pantalla quan vulgueu imprimir els fitxers emmagatzemats en un dispositiu de memòria.
1

Podeu especificar les opcions següents:
Desar/Editar opcions favorites
Canvi de les opcions predeterminades
2
[Opcions favorites]
Permet recuperar les opcions de lectura o registrar les opcions d'ús comú a les Opcions favorites.
3
[Totes les pàgines]
Permet seleccionar totes les pàgines per a la impressió.
4
[Especificar pàgines]
Permet especificar les pàgines per a la impressió.
5
[Restaurar opc. predet.]
Es prem per cancel·lar totes les opcions. (L'equip restaura les opcions predeterminades de Fitxers desats.)
6
[Iniciar impressió]
Es prem per començar a imprimir.
7
[Opcions]
Permet especificar opcions d'impressió útils, com ara la selecció del mode de tons mitjans que cal utilitzar per imprimir i l'ampliació de l'àrea imprimible a les vores de la pàgina.
8
[Impressió a doble cara]
Es prem per fer impressions a doble cara.
9
[Acabat]
Permet seleccionar el mode Classificar, Agrupar o Grapar.
10
[Canviar nre. de còpies]
Es prem per especificar el nombre d'impressions quan se seleccionen diversos fitxers. Aquesta tecla només apareix en seleccionar diversos fitxers.
11
[Selecció color]
Permet seleccionar el mode de color de la impressió.
12
[Selecció paper]
Es prem per seleccionar la mida i el tipus de paper o l'origen del paper.

IMPORTANT
Si no hi ha espai lliure disponible, no podreu emmagatzemar documents al dispositiu de memòria.
NOTA
Per a més informació sobre els tipus d'icones que apareixen al dispositiu de memòria, vegeu "Tipus d'icones de dispositiu de memòria".
Per obtenir informació sobre el procediment referent a [Afegir fitxers (Llegir i desar)] i instruccions sobre com utilitzar la Pantalla Llegir, vegeu "Addició d'un fitxer (Llegir i desar)" i " Flux d'operacions de lectura i desament".
52W7-16K