Originals de diferent mida

Aquest mode us permet llegir de manera conjunta originals (A3 i A4) de diferent mida.
IMPORTANT
No es poden alimentar juntes les mides de paper que tinguin la vora de capçalera de diferent longitud (per exemple, les mides A3 i A5).

1.
Premeu → [Fax].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Originals de diferent mida].
3.
Premeu [Tancar].

IMPORTANT
Si a Mida lectura seleccioneu una opció que no sigui [Auto], tots els originals es llegiran amb la mida especificada. Si voleu llegir els originals amb les mides originals, seleccioneu [Auto] a Mida lectura.
Si els originals de diferents mides es col·loquen a l'alimentador, assegureu-vos que tinguin el mateix gramatge (tipus de paper).
Si establiu el mode Originals de diferent mida, la velocitat de lectura pot ser inferior a la normal.
Si envieu originals de diferent mida, la mida de paper que s'utilitza per imprimir els faxos a l'equip del destinatari és la mida del document més gran que envieu. Per exemple, si envieu un original A4 i un altre A3, tots dos s'imprimiran en paper de mida A3 a l'equip del destinatari.
52W7-110