Ajust fi mida d'acabat enquadernació perfecta

Podeu fer ajustos fins a l'amplada de retallada de la unitat d'enquadernació perfecta.
Aquest mode es pot establir quan hi ha instal·lada la Perfect Binder-E. Per obtenir informació sobre la Perfect Binder-E, vegeu el manual distribuït amb el producte opcional.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Acció d'ajust] → [Ajust fi mida acabat enquadernació perfecta].
3.
Premeu [-] o [+] per ajustar l'amplada de retallada → premeu [Acceptar].
Podeu canviar entre valors positius i negatius prement [±].
Si voleu fer un ajust en direcció horitzontal o vertical (superior + inferior), premeu [-] o [+] per introduir només un valor per a aquesta direcció.
52W7-0LC