Ajust de la densitat del fons

Podeu esborrar el color de fons dels originals per llegir-los amb més precisió.
Aquest mode és útil per llegir originals com catàlegs, papers amb color de fons i papers que s'han engroguit amb el temps.
Com a exemple, en aquesta secció s'explica el procediment per seleccionar una bústia com a ubicació d'emmagatzematge.
1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Densitat] → [Ajustar] per a <Densitat del fons>.
Per ajustar automàticament la qualitat del fons, premeu [Auto].
4.
Premeu [-] i [+] per ajustar la densitat del fons → premeu [Acceptar].
[-]:
Evita que es copiï el color de fons fosc, però també és possible que no es copiïn les àrees clares de l'original.
[+]:
És possible que no pugueu evitar totalment que es copiï el color de fons fosc, però les àrees clares de l'original sempre es copien.
Premeu [Ajustar cada color] per ajustar la densitat del color vermell, verd i blau independentment. Premeu [-] o [+] per ajustar la densitat de cada color→ premeu [Acceptar].
NOTA
Si premeu [Ajustar tots els colors] a la pantalla d'ajust del color per a l'opció [Ajustar cada color], tornareu a la pantalla Ajustar tots els colors.
5.
Premeu [Acceptar].

IMPORTANT
Si ajusteu la densitat del fons prement [Ajustar] per a <Densitat del fons>, l'opció [Auto] es cancel·la. De la mateixa manera, si premeu [Auto] mentre feu ajustos manuals a [Ajustar], els ajustos es cancel·laran. La màquina ajusta automàticament la densitat perquè coincideixi amb la del fons.
52W7-162