Especificació d'un servidor de fitxers fent servir el teclat

Des del teclat que apareix a la pantalla tàctil, podeu especificar un servidor de fitxers com a destinació. Premeu [Nom de l'amfitrió], [Camí de la carpeta], [Nom d'usuari] o [Contrasenya] per especificar les opcions del servidor de fitxers.
1.
Premeu → [Llegir i enviar] → [Nova destinació].
2.
Premeu [Fitxer].
3.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu el protocol de servidor que vulgueu.
Per obtenir informació sobre els protocols que es poden utilitzar, vegeu "System Environment".
4.
Especifiqueu cada opció.
Element
Descripció
Nom de l'amfitrió
El nom de l'amfitrió és un nom assignat a un ordinador que ofereix serveis a la xarxa. En aquest quadre, introduïu el nom del servidor de fitxers de la xarxa com a destinació del treball d'enviament.
Si seleccioneu [FTP] o [WebDAV] com a protocol del servidor, també podeu especificar un número de port després de l'adreça, si introduïu dos punts (:) seguits del número de port.
Exemple: 192.168.100.50:21000
A l'enviar a un amfitrió IPv6, especifiqueu les següents opcions per a [Nom de l'amfitrió].
[Adreça IPv6]: <Número de port>
Exemple: [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000
Assegureu-vos que el número de port per al Nom de l'amfitrió és el mateix que el número especificat per al servidor FTP o WebDAV al qual envieu els documents.
Camí de la carpeta
Un camí de carpeta és una sèrie de caràcters que indiquen la ubicació de la carpeta. Especifiqueu una carpeta del servidor de fitxers com a destinació del treball d'enviament.
Nom d'usuari
El nom d'usuari per iniciar sessió al servidor de fitxers.
Per introduir només el nom d'usuari:
Exemple: nom_usuari
Màxim 20 caràcters
Per introduir el nom d'usuari i el nom del domini:
Exemple: nom_domini\nom_usuari
Nom de domini: Màxim 15 caràcters
Nom d'usuari: Màxim 20 caràcters
Per introduir un UPN (Nom d'usuari principal):
Exemple: nom_usuari@nom_domini.com
Màxim 128 caràcters
Contrasenya
La contrasenya per iniciar sessió al servidor de fitxers.
Per afegir una altra destinació, premeu [Següent destinació] → repetiu el procediment indicat més amunt.
Si seleccioneu [Windows (SMB)] com a protocol del servidor, podeu especificar el servidor de fitxers si premeu [Examinar]. Per obtenir instruccions d'ús de la tecla [Examinar], vegeu "Especificació d'un servidor de fitxers fent servir la tecla Examinar (Windows [SMB])".
Si seleccioneu [Windows (SMB)] com a protocol del servidor, podeu especificar el servidor de fitxers si premeu [Cercar amfitrió]. Per obtenir instruccions d'ús de la tecla [Cercar amfitrió], vegeu "Especificació d'un servidor de fitxers fent servir la tecla Cerca d'amfitrió (Windows (SMB))".
NOTA
Si seleccioneu [WebDAV] com a protocol de servidor a [Nom de l'amfitrió], s'utilitza el protocol HTTP si especifiqueu 'HTTP://' com a element al principi del nom d'amfitrió. El protocol TLS + HTTP (HTTPS) s'utilitza si especifiqueu 'HTTPS://' com a element al principi del nom d'amfitrió. Si especifiqueu "HTTPS://", es permeten les comunicacions TLS entre el servidor i l'equip. Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan envieu amb WebDAV activant [Confirmar certificat de TLS per env. WebDAV].
Només podeu utilitzar l'UPN (Nom d'usuari principal) si voleu enviar un document a un ordinador que pertany a un domini que treballa amb Active Directory.
Si envieu a un servidor de fitxers d'Internet amb WebDAV, és possible que necessiteu les opcions del servidor proxy, en funció de l'entorn de la destinació. (Vegeu "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6").
5.
Premeu [Acceptar].
52W7-12A