Especificació de destinacions

Podeu especificar una destinació seleccionant-la a la llibreta d'adreces o en un botó d'accés ràpid, o especificar una nova adreça.
També podeu recuperar destinacions i opcions a [Opcions prèvies] i [Opcions favorites] o especificar destinacions desades a la pantalla Registre de treballs.

Si la destinació està emmagatzemada a la llibreta d'adreces

Si voleu introduir una destinació nova

Especificació de destinacions amb les funcions útils

Configuració de destinacions a/c i c/o i comprovació, canvi i eliminació de destinacions


IMPORTANT
Si especifiqueu i envieu faxos a una adreça no emmagatzemada a la llibreta d'adreces local, aquesta adreça no s'afegeix a la llibreta d'adreces. S'esborra després d'enviar el document.
NOTA
Si voleu informació detallada sobre una destinació seleccionada, seleccioneu-la → premeu [Detalls].
Podeu canviar, editar o eliminar les destinacions a la pantalla de funcions bàsiques de fax abans de la lectura. (Vegeu "Comprovació/edició/eliminació de la informació d'una destinació").
Podeu indicar fins a 256 destinacions al mateix temps. Tanmateix, si s'especifica una adreça de grups per a la destinació, cada una de les adreces emmagatzemada al grup es comptabilitza com una destinació.
Si envieu sovint documents a les mateixes destinacions, emmagatzemeu-les prèviament a la Llibreta d'adreces local. (Vegeu "Emmagatzematge d'adreces noves").
Per conèixer les instruccions sobre com especificar un número de fax, vegeu "Emmagatzematge d'adreces noves".
52W7-122