Hora d'inici del grapat en el mode Grapar

Podeu establir l'hora d'inici del grapat un cop carregat el paper en el mode Grapar.
Aquest mode es pot establir quan la Staple Finisher-AC o la Booklet Finisher-AC estan instal·lades. (Vegeu "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A").
1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Acció d'ajust] → [Temps per inici de grapat en mode grapadora].
3.
Premeu [-] o [+] per ajustar l'hora d'inici del grapat → [Acceptar].
52W7-0LS