Inserció i extracció de dispositius de memòria

Per utilitzar la memòria USB, podeu inserir-la al port USB (part frontal de l'equip).
A més, si s'han instal·lat el USB Device Port-A i el Multimedia Reader/Writer-A, podeu usar targetes SD, llàpissos de memòria, targetes CF o unitats Microdrive. Per a més informació, vegeu "USB Device Port-A" i "Multimedia Reader/Writer-A".
IMPORTANT
Seguiu el procediment següent per extreure un dispositiu de memòria de l'equip. Si s'extreu de l'equip d'una altra manera que no sigui l'explicada a continuació, és possible que es malmetin el dispositiu de memòria, l'equip i el Multimedia Reader/Writer-A.
El format corresponent dels dispositius de memòria només és FAT32.
Abans d'inserir el dispositiu de memòria, assegureu-vos que està en la direcció correcta. Si s'insereix de forma incorrecta, és possible que es danyin el dispositiu de memòria, l'equip o el Multimedia Reader/Writer-A.

Inserció del dispositiu de memòria

Si voleu inserir la memòria USB al port USB (part frontal de l'equip):
Inseriu la memòria USB al port USB (part frontal de l'equip).
Si voleu inserir una targeta SD, un llapis de memòria, una targeta CF o una unitat Microdrive al Multimedia Reader/Writer-A:
Inseriu les targetes SD o els llapis de memòria a la ranura SD/MS, i les targetes CF o les unitats Microdrive a la ranura de targetes CF.
*1 Ranura de targetes SD/MD
*2 Ranura de targetes CF
A la pantalla tàctil apareixerà un missatge que indica que el dispositiu de memòria està connectat i mostra la tecla d'extracció .
NOTA
Pot ser que el missatge no aparegui, depenent de l'estat actual de l'equip o del servei d'inici de sessió que utilitzeu.

Extracció de dispositius de memòria

En aquesta secció es descriu com extreure un dispositiu de memòria de l'equip de forma segura.
1.
Premeu .
2.
Seleccioneu el dispositiu de memòria que vulgueu extreure → premeu [Treure].
3.
Premeu [Acceptar].
Si no apareix cap missatge en què s'indiqui que es pot extreure el dispositiu de memòria, repetiu els passos 2 i 3.
4.
Traieu el dispositiu de memòria USB del port USB (part frontal de l'equip).
5.
Premeu [Acceptar].

NOTA
El missatge i el botó d'extracció apareixeran si l'opció [Usar contr. MEAP per a disp. d'entrada USB] està desactivada. (Vegeu "Ús del controlador MEAP per a l'emmagatzematge extern en USB").
52W7-01K