Data i hora actuals

És molt important ajustar la data i hora actuals. La data i l'hora actuals s'utilitzen a les funcions que necessiten especificacions horàries.
Zona horària:
Les zones horàries estàndards del món s'expressen globalment mitjançant diferències horàries (màxim 12 hores) respecte a GMT (0 hores). Una zona horària és una regió del món on la diferència respecte a l'hora GMT és idèntica.
Horari d'estiu:
En alguns països, l'hora s'avança temporalment durant l'estació d'estiu. Aquesta pràctica s'anomena "Horari d'estiu".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions temporitzador/energia] → [Ajusts de data/hora].
3.
Introduïu la data* i l'hora actuals amb - (tecles numèriques).
Introduïu l'any, el mes i la data tot fent servir 4 dígits, de la mateixa manera en què apareix a la pantalla.
* L'ordre de la data pot variar segons el país o regió.
NOTA
Si cometeu un error quan introduïu els valors, premeu → torneu a introduir els valors.
Establiment de la zona horària:
Ús de l'horari d'estiu:
Establiment de la zona horària:
Premeu la llista desplegable <Zona horària> → seleccioneu la zona horària.
Ús de l'horari d'estiu:
Premeu [On] → [Data inici].
Premeu les llistes desplegables <Mes> i <Dia> → seleccioneu el mes i el dia.
Premeu [-] o [+] per ajustar l'hora → premeu [Acceptar].
Premeu [Data final] → seleccioneu el mes, dia i hora en què finalitza l'Horari d'estiu → premeu [Acceptar].
NOTA
L'hora de l'Observatori de Greenwich (Anglaterra) s'anomena GMT (Greenwich Mean Time).
Si configureu l'horari d'estiu, l'equip avança automàticament l'hora de l'equip en la data especificada.
4.
Premeu [Acceptar].

NOTA
Des de la pantalla Configuració, també podeu especificar que se sincronitzin automàticament la data i l'hora amb un servidor de la xarxa utilitzant el protocol SNTP. (Vegeu "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6").
52W7-06Y