LLISTA DE NOMBRE DE PÀGINES

Podeu imprimir manualment la llista de nombre de pàgines sempre que vulgueu.
A continuació s'esmenten els elements de la llista que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.

ID DE DEPT.

Si està establerta la gestió d'ID de departaments, s'imprimeix la ID de departament.
Les ID de departament s'imprimeixen en ordre ascendent.

TOTAL PÀG.

Imprimeix el nombre total de pàgines de Total d'impressions, Còpia, Llegir i Imprimir.

LÍMIT PÀG.

Imprimeix els límits de pàgines per a Total d'impressions, Còpia, Llegir i Imprimir.
IMPORTANT
Només un administrador pot imprimir la llista de nombre de pàgines.

Impressió de la Llista de nombre de pàgines

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió d'usuaris] → [Gestió d'ID de departaments].
3.
Premeu [On] → [Totals de pàgines].
4.
Premeu [Imprimir llista] → seleccioneu el tipus de Llista de nombre de pàgines → premeu [Iniciar impressió].
Els totals de pàgines que pertanyen a treballs d'impressió sense cap ID de departament (en blanc) són el nombre total d'informes de comptador, documents d'I-fax rebuts i d'impressions des d'ordinadors que no corresponen a cap ID de departament registrada. Aquestes impressions s'anomenen impressions amb ID desconegudes.
Si premeu [Gestió de comptadors 2], un full de paper gran (A3) es compta com a dues pàgines impreses.
NOTA
Per cancel·lar la impressió, premeu [Cancel·lar].
Per tancar la pantalla que apareix mentre l'equip està imprimint la Llista de nombre d'impressions, premeu [Tancar].
5.
Premeu [Acceptar] → [Acceptar].
52W7-02F