Configuració de la prioritat d'imatge

Aquest mode permet configurar l'equip perquè seleccioni automàticament si té prioritat la qualitat d'impressió de l'original o la qualitat d'impressió de la pàgina d'imatge desada. També podeu seleccionar aquestes opcions manualment.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions d'impressió].
3.
Premeu [Superposar imatge: Prioritzar qualitat].
4.
Especifiqueu l'opció següent → premeu [Acceptar].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
[Auto]:
L'equip selecciona automàticament la qualitat d'impressió de l'original i la pàgina d'imatge.
[Prioritzar original]:
Es dóna prioritat a la qualitat d'impressió de la imatge original.
[Prioritzar figura]:
Es dóna prioritat a la qualitat d'impressió de la pàgina d'imatge.
52W7-090