Informació del sistema

Podeu imprimir manualment la informació del sistema quan vulgueu.
A continuació s'esmenten els elements de l'informe que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.
MEAP Specifications
Imprimeix la versió compatible amb MEAP.
Meap Contents
Imprimeix l'ID compatible amb MEAP.
Application Name
S'imprimeix el nom de l'aplicació.
Application ID/System Application Name
S'imprimeix el nom del fitxer d'aplicació del sistema o l'identificador d'una aplicació estàndard.
Application Version
S'imprimeix el número de versió de l'aplicació.
Status
S'imprimeix l'estat de l'aplicació.
Installed on
S'imprimeix la data i l'hora en què es va instal·lar l'aplicació.
Vendor
S'imprimeix el nom del proveïdor de l'aplicació.
License Status
S'imprimeix l'estat de la llicència.
License Expires After
S'imprimeix la data en què expira la llicència.
License Upper Limit
S'imprimeix el límit superior de la llicència per a cada comptador.
Counter Value
S'imprimeix el valor actual de cada comptador.
Free Register
S'imprimeix el valor actual de cada desament.
Maximum Memory Usage
Imprimeix la màxima quantitat de memòria que pot utilitzar cada aplicació. L'ús màxim de memòria s'imprimeix en kilobytes (KB).
Registered Service
S'imprimeix el servei enregistrat a l'entorn de treball MEAP de l'aplicació. El servei registrat només s'imprimeix si hi ha dades que hi corresponen.
NOTA
La informació que s'imprimeix pot canviar, ja que actualitzem i millorem els nostres productes constantment.

Impressió d'informació sobre aplicacions instal·lades

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Llicències/Altres] → [Opcions de MEAP].
3.
Premeu [Imprimir informació del sistema].
4.
Premeu [Sí].
52W7-034