Informe de gestió de comunicacions

L'informe de gestió es pot imprimir automàticament o manualment. L'informe de gestió s'imprimeix automàticament quan el nombre de comunicacions arriba a 100, o a l'hora especificada. També es poden imprimir registres d'enviament i recepció per separat.
Podeu imprimir manualment un informe de gestió de comunicacions des de la pantalla Monitor estat/Cancel. (Vegeu "Impressió manual de l'Informe de gestió de comunicacions").
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Informe de gestió de comunicacions].
4.
Especifiqueu cada opció → premeu [Acceptar].
<Impressió auto (100 transmiss.)>:
Seleccioneu [On] per imprimir automàticament l'informe de gestió de comunicacions quan el nombre de transmissions d'enviament i recepció arribi a 100.
<Especificar hora d'impressió>:
Per imprimir l'informe a una hora específica, premeu [On] → introduïu l'hora amb - (tecles numèriques).
L'hora es mostra en format 24 hores. Per a l'hora, introduïu un número de quatre dígits inclosos zeros.
Exemples:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, introduïu un altre número de quatre dígits.
Si el nombre d'operacions d'enviament i recepció és superior a 100 abans de l'hora especificada, s'imprimeix un informe de gestió de comunicacions amb les 100 transmissions més recents.
Per imprimir els registres d'enviament i recepció per separat, premeu [Separar TX/RX] perquè se seleccioni.

NOTA
Si l'opció [Mostrar registre de treballs] a [Opcions de gestió] (Configuració) està desactivada, no es mostra [Off].
Si l'opció [Mostrar registre de treballs] a [Opcions de gestió] (Configuració) canvia de 'Off' a 'On', les opcions següents es desactiven automàticament:
Impressió auto (100 transmiss.)
Especificar hora d'impressió
S'imprimeix una llista amb els registres de transmissió de correu electrònic, I-fax i a servidors de fitxers.
Si el Accessori de fax remot està activat, s'imprimeixen els resultats de les transmissions de fax.
Quan apareix el missatge <Reviseu la impressora. Truqueu al servei tècnic.> per indicar que la funció d'impressió no està disponible, l'equip imprimeix automàticament un informe de gestió un cop solucionat el problema. L'informe conté els resultats de les últimes 100 comunicacions.
Per obtenir més informació sobre l'informe gestió de comunicacions, vegeu "INFORME DE GESTIÓ DE COMUNICACIONS TX/RX".
52W7-0AX