Comprovació de la informació detallada per eliminar un fitxer en una bústia de fax confidencial

Comprovació de la informació detallada d'un fitxer

1.
Premeu → [Bústia de fax/I-fax] → [Bústia fax confidencial].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu.
3.
Seleccioneu un fitxer per comprovar-lo → premeu [Detalls].

Eliminació d'un fitxer

1.
Premeu → [Bústia de fax/I-fax] → [Bústia fax confidencial].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu.
3.
Seleccioneu el fitxer que voleu eliminar → premeu [Eliminar].
NOTA
Podeu cancel·lar una selecció si torneu a marcar el fitxer.
4.
Premeu [Sí].
52W7-19C