Impressió a doble cara

Podeu imprimir els fitxers rebuts a les dues cares del full seleccionat per estalviar paper.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Rebre/Reenviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Imprim. a les dues cares].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu activar la impressió a doble cara, seleccioneu [Off].
52W7-0E9