Ajust del nivell del ventilador de separació del paper

Podeu ajustar el nivell del ventilador de separació del paper del tipus de paper personalitzat. Aquesta opció s'aplica al paper carregat al POD Deck Lite-C i al Multi-drawer Paper Deck-C.
IMPORTANT
Aquesta funció només apareix si el vostre distribuïdor local Canon us posa les opcions a la vostra disposició. Encara que aquesta funció aparegui, no permeteu que ningú canviï les opcions a excepció de l'administrador del sistema. Per obtenir més informació sobre com canviar les opcions, consulteu el distribuïdor local Canon.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de paper] → [Opcions de gestió de tipus de paper].
3.
Seleccioneu el tipus de paper que vulgueu editar de la llista → premeu [Detalls/Editar].
4.
Premeu [Canviar] per a <Aj. nivell ventilad. sep. paper>.
5.
Premeu [-] o [+] per establir el nivell del ventilador → premeu [Acceptar].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element:
[-5] a [-1]:
Seleccioneu un d'aquests valors quan les zones d'alta densitat no s'imprimeixin de manera uniforme o quan la curvatura sigui excepcionalment alta a causa de la manca d'humitat, les característiques del paper i les variacions del nivell d'humitat.
[0]:
Aquesta és l'opció predeterminada.
[1] a [5]:
Seleccioneu un d'aquests valors quan es produeixin encallaments de paper freqüentment o quan la temperatura i la humitat siguin altes.
6.
Premeu [Acceptar].
52W7-0J3