Comprovació/Impressió/Esborrament de totals de pàgines

Podeu comprovar, imprimir i esborrar els totals de pàgines impreses per cada departament.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió d'usuaris] → [Gestió d'ID de departaments].
3.
Mostra la pantalla de totals de pàgines.
Quan la Copy Card Reader-F no està instal·lada::
Quan la Copy Card Reader-F està instal·lada:
Quan la Copy Card Reader-F no està instal·lada::
Premeu [On] → [Totals de pàgines].
Quan la Copy Card Reader-F està instal·lada:
Premeu [Totals de pàgines].
4.
Comprovació, impressió i eliminació de la informació de comptadors
Els totals de pàgines que pertanyen a treballs d'impressió sense cap ID de departament (en blanc) són el nombre total d'informes de comptador, documents d'I-fax rebuts i d'impressions des d'ordinadors que no corresponen a cap ID de departament registrada. Aquestes impressions s'anomenen impressions amb ID desconegudes.
Els totals de pàgines que pertanyen a treballs de lectura sense la ID de departament (en blanc) són el nombre de lectures des d'ordinadors que no corresponen a cap ID de departament registrada. Aquestes pàgines llegides des d'ordinadors s'anomenen lectures en xarxa amb ID desconegudes.
Si premeu [Gestió de comptadors 2], un full de paper gran (A3) es compta com a dues pàgines al total d'impressió.
Per comprovar/imprimir els totals de pàgines:
Per esborrar els totals de pàgines:
Per comprovar/imprimir els totals de pàgines:
Premeu [Imprimir llista] → seleccioneu el tipus de Llista de nombre de pàgines → premeu [Iniciar impressió].
Premeu o perquè aparegui la ID de departament → comproveu els totals de pàgines que voleu. Si manteniu premut o , podeu desplaçar-vos ràpidament i de forma contínua cap enrere o endavant per les pàgines de les ID de departament disponibles. Quan aparegui la pàgina que voleu, solteu les tecles. El desplaçament continu és útil quan hi ha molts identificadors desats.
NOTA
Per cancel·lar la impressió, premeu [Cancel·lar].
Per tancar la pantalla que apareix mentre l'equip està imprimint la Llista de nombre d'impressions, premeu [Tancar].
Les llistes només es poden imprimir si hi ha paper de mida A3, A4 o A4R (normal, reciclat, fi o de color) carregat a un calaix de paper que està activat a [Altra] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] a [Opcions de funcions] (Configuració). Això no obstant, si hi ha activada l'opció [Considerar tipus de paper] per a [Còpia] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix], no podeu imprimir des d'un calaix de paper amb el color de paper especificat. (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix").
Per esborrar els totals de pàgines:
Premeu [Esborrar tots totals].
Premeu [Sí].
Per esborrar tots els totals de pàgines de departament en departament, premeu o perquè aparegui el departament que voleu → seleccioneu el departament → premeu [Esborrar].
5.
Premeu [Acceptar] → [Acceptar].

NOTA
Si feu servir una targeta de control, també podeu comprovar els totals de pàgines prement → [Tòner/Altres] → [Revisar nre. de pàgines].
52W7-234