Descripció d'aquesta funció

Si premeu [Llegir i enviar] a la pantalla Menú principal, apareix la pantalla de funcions bàsiques de lectura i enviament. La funció d'enviament us permet llegir documents i enviar-los a destinacions especificades mitjançant correu electrònic o I-fax, desar-los a un servidor de fitxers o bé desar-los en una bústia per tal d'utilitzar-los més tard. També podeu enviar documents a diverses destinacions simultàniament fent servir diferents mètodes d'enviament, com el correu electrònic i l'I-fax.
També podeu enviar un fax des de [Llegir i enviar].
Per enviar un fax des de [Llegir i enviar], activeu <Permetre Fax en funció Llegir i enviar> a [Mostrar funció de fax]. (Vegeu " Visualització de la funció de fax").
Tot seguit, mostrem el flux de funcions bàsiques per enviar un fax:

Pantalla de funcions bàsiques de lectura i enviament

La pantalla següent, que apareix quan se selecciona [Llegir i enviar] a la pantalla del menú principal, s'anomena pantalla de funcions bàsiques de lectura i enviament.
1
[Llibreta d'adreces]
Es prem per seleccionar una destinació de la llibreta d'adreces.
2
[Accés ràpid]
Mostra la pantalla on es poden desar i especificar els botons d'accés ràpid. Premeu [Llib. adr. remota] per especificar les destinacions desades en els botons d'accés ràpid d'un equip servidor accedint des d'un equip client de la xarxa. Per a més informació, vegeu "Especificació de destinacions des dels botons d'accés ràpid d'un equip servidor".
3
[Nova destinació]
Permet introduir una destinació.
4
[Carpeta personal]
Permet especificar la vostra carpeta personal com a destinació. Per obtenir instruccions sobre com especificar carpetes personals, vegeu "Especificació de carpetes personals". L'administrador pot restringir la destinació de la transmissió de fitxers a la carpeta personal de l'operador. (Vegeu "Restricció de destinació per a transmissió de fitxers").
5
[Enviar-me]
Permet especificar la vostra adreça de correu electrònic com a destinació. L'administrador pot restringir que els usuaris generals només puguin enviar correus electrònics a les seves adreces. (Vegeu "Configuració de destinació limitada per l'enviament de correus electrònics").
6
[a/c c/o]
Permet especificar les adreces a/c o c/o.
7
[Especificar destinacions]
Permet visualitzar els mètodes per especificar destinacions o consultar una llista de destinacions.
8
Permet especificar les opcions següents:
Desar opcions favorites
Editar opcions favorites
Desar en menú ràpid (Vegeu "Menú ràpid").
Canviar opcions predeterminades
Desar dreceres a opcions
Canviar condicions de cerca LDAP predeterminades
Desar/editar informació per a cada usuari
[Desar/editar informació per a cada usuari] només apareix si gestioneu usuaris mitjançant un servei d'inici de sessió, com ara SSO-H. Per obtenir més informació, vegeu "Opcions de mètode d'autenticació per a operacions d'enviament".
9
[Opcions prèvies]
Permet recuperar els tres últims treballs d'enviament, amb les destinacions, les opcions de lectura i les opcions d'enviament.
10
[Opcions favorites]
Permet desar les opcions d'enviament utilitzades amb més freqüència. També podeu recuperar opcions desades.
11
Selecció color
Permet seleccionar el mode de color.
12
Resolució
Permet especifica la resolució.
13
Mida de lectura
Permet seleccionar la mida de l'original.
14
Format de fitxer
Permet seleccionar el format del fitxer.
15
Dreceres a Opcions
Permet visualitzar diverses dreceres a modes a [Opcions]. [Original de doble cara] i [Originals de diferent mida] es mostren com les opcions predeterminades. (Vegeu "Assignació de tecles de drecera").
16
[Opcions]
Permet seleccionar i utilitzar els altres modes disponibles de lectura i enviament. Permet establir funcions d'enviament útils, com ara enviar originals de mides diferents junts o enviar originals de doble cara.
17
[Eliminar destinac.]
Permet eliminar les destinacions que apareixen a la llista de destinacions.
18
[Detalls]
Es prem per comprovar o canviar la informació de la destinació seleccionada a la llista de destinacions.
19
Llista de destinacions
Permet visualitzar una llista de les destinacions.
IMPORTANT
Cal que especifiqueu les opcions de xarxa per poder enviar documents llegits a una adreça de correu electrònic, una adreça d'I-fax o un servidor de fitxers. (Vegeu "Opcions de comunicació comunes de correu electrònic/I-fax").
NOTA
[Carpeta personal] apareix si gestioneu els usuaris mitjançant un servei d'inici de sessió, com ara SSO-H.
[Enviar-me] només apareix si deseu l'adreça de correu electrònic d'un usuari quan utilitzeu l'autenticació mitjançant SSO-H.
Per visualitzar l'opció [Fax] quan s'ha seleccionat [Nova destinació], activeu <Permetre Fax en funció Llegir i enviar> per a [Mostrar funció de fax]. (Vegeu " Visualització de la funció de fax").

Pantalla de la llibreta d'adreces

A la pantalla de selecció de destinacions podeu utilitzar diversos mètodes per cercar les destinacions de la llibreta d'adreces. Podeu cercar també mitjançant una combinació d'aquests mètodes.
1
Especifiqueu el botó del tipus de destinació
Premeu [Tot], (Correu electrònic), (Fax), (I-fax), (Fitxer), (Grup) per mostrar les destinacions desades a cada tipus.
2
[Canviar llib. adrec.]
Premeu [Canviar llib. adrec.] per anar a la pantalla de la llibreta d'adreces [Local], [Remota] o del [Servidor LDAP].
3
Llista desplegable Llistes d'adreces
Premeu la llista desplegable Llista d'adreces perquè aparegui una llista de les llistes d'adreces 1 a 10 o les botons d'accés ràpid. Les llistes d'adreces permeten classificar les adreces emmagatzemades a la Llibreta d'adreces.
4
Botó Cerca la primera lletra
Premeu les tecles alfanumèriques (per exemple, [ABC]) perquè apareguin les tecles per a cada lletra o número. Podeu seleccionar una lletra o un número per restringir el rang d'entrades que es mostren. Premeu [Tot] per tornar a la llista d'adreces completa.
5
[Cercar per nom]
Premeu [Cercar per nom] per mostrar la pantalla de cerca del nom d'una destinació.
Per delimitar la cerca podeu introduir diversos caràcters consecutius, començant pel primer caràcter del nom de la destinació. Si premeu [Teclat], podeu introduir diverses lletres per delimitar les adreces mostrades.
[ABC] - [Sím.]
Mostra els caràcters que podeu introduir. Apareixen les lletres i els símbols que podeu introduir.
[Teclat]
Mostra el teclat de la pantalla tàctil.
[Esborrar]
Permet eliminar tot el text introduït.
[Retrocés]
Permet eliminar l'última lletra introduïda.
NOTA
Torneu a prémer [Cercar per nom] per tancar la pantalla de delimitació de la llibreta d'adreces i tornar a la pantalla anterior.
Si seleccioneu [Tot], també apareixen les destinacions registrades en els botons d'accés ràpid. Tot i així, no podeu eliminar les destinacions registrades en els botons d'accés ràpid. Per conèixer les instruccions per eliminar botons d'accés ràpid, vegeu "Emmagatzematge/Edició/Eliminació dels botons d'accés ràpid".
Per cancel·lar una destinació seleccionada, torneu a seleccioneu la destinació.
Per visualitzar [Número d'accés], activeu [Gestionar números d'accés llibretes adreces]. (Vegeu "Gestió de la llibreta d'adreces amb números d'accés").
Per visualitzar la destinació de fax, activeu <Permetre Fax en funció Llegir i enviar> per a [Mostrar funció de fax]. (Vegeu " Visualització de la funció de fax").
52W7-11X