Recuperació/eliminació d'opcions favorites

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió].
4.
Premeu [Opcions favorites].
5.
Seleccioneu el botó que vulgueu.
Recuperació d'opcions favorites:
Eliminació d'opcions favorites:
Recuperació d'opcions favorites:
Premeu [Acceptar].
Premeu [Sí].
NOTA
Podeu fer canvis a les opcions recuperades.
Eliminació d'opcions favorites:
Premeu [Eliminar].
Premeu [Sí].
NOTA
El nom de la tecla no s'elimina. Per canviar el nom d'una tecla, premeu [Canviar nom].
Premeu [Cancel·lar].
52W7-17K