Correcció d'ombrejat

Aquest mode permet corregir les densitats lleugerament irregulars de l'àrea de densitat de tons mitjans d'una imatge impresa.
Es poden realitzar els tres tipus següents de correcció d'ombrejat:
Correcció per densitòmetre:
Aquest mode permet corregir densitats irregulars avaluant els resultats de la pàgina de prova amb un densitòmetre i introduint els valors visualitzats per a l'ajust de la densitat.
Correcció visual:
Aquest mode permet corregir densitats irregulars visualitzant els resultats de la pàgina de prova i ajustant la densitat manualment. Seleccioneu aquest mode per corregir les irregularitats de densitat si el densitòmetre no està disponible o la correcció per densitòmetre no és satisfactòria. Tingueu en compte que cal tenir una experiència suficient en la detecció de densitats lleugerament irregulars per ajustar la densitat manualment.
Correcció per servidor d'impressió:
Aquest mode permet corregir irregularitats de densitat amb les dades rebudes del servidor d'impressió.
IMPORTANT
Els tipus de paper que es poden utilitzar per a les pàgines de prova són 330 mm × 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm × 457 mm, A3 o A4 normal. Assegureu-vos que hi hagi prou paper carregat a l'allotjament de paper abans de començar aquest procediment.
NOTA
[Correcció per servid.impressió] només apareix si Servidor d'imagePRESS ja està instal·lat.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Corregir ombrejat].
3.
Seleccioneu el mètode per corregir l'ombrejat.
Per realitzar una correcció per densitòmetre:
Per realitzar una correcció visual:
Per realitzar una correcció per servidor d'impressió:
Per realitzar una correcció per densitòmetre:
Premeu [Correcció per densitòmetre] → [Iniciar impressió].
S'imprimirà la pàgina de prova 1 amb marques de 0 to 8.
Pàgina de prova 1
NOTA
Segons l'amplada del paper, pot ser que les marques 0 i 8 no apareguin.
Avalueu la marca de la pàgina de prova 1 amb el densitòmetre.
Premeu l'opció [Ajust fi] corresponent al color que vulgueu ajustar.
Seleccioneu el número → introduïu el valor de densitat avaluat a la pàgina de prova → premeu [Acceptar].
IMPORTANT
L'ajust de densitat es porta a terme d'acord amb tots els valors de densitat de les marques de 0 a 8. Si totes les marques de 0 a 8 apareixen a la pàgina de prova, assegureu-vos d'avaluar i introduir els valors de densitat per a totes les marques impreses.
Si les marques 0 i 8 no apareixen a la pàgina de prova, avalueu i introduïu els valors de densitat per a totes les marques impreses de la 1 a la 7 i assegureu-vos que els valors de densitat per a les marques 0 i 8 estiguin establerts a ‘0’. Si introduïu valors de densitat que no siguin ‘0’ per a les marques 0 i 8, no podeu portar a terme l'ajust de densitat de manera precisa.
Premeu [Imprimir pàgina de prova] → [Iniciar impressió].
S'imprimirà la pàgina de prova 2 amb marques de -7 to +6 després de l'ajust.
Pàgina de prova 2
Vegeu la pàgina de prova 2 i confirmeu que la densitat no sigui irregular.
Premeu [Desar i acabar].
Per realitzar una correcció visual:
Premeu [Correcció visual] → [Imprimir pàgina de prova] → [Iniciar impressió].
S'imprimirà la pàgina de prova 2 amb marques de -7 to +6.
Vegeu la pàgina de prova → premeu l'opció [Ajust fi] corresponent al color que vulgueu ajustar.
Seleccioneu el número que vulgueu ajustar → premeu [+] per augmentar la densitat o [-] per reduir-la → [Acceptar].
Premeu [Imprimir pàgina de prova] → [Iniciar impressió].
S'imprimirà la pàgina de prova 2 amb marques de -7 to +6 després de l'ajust.
Vegeu la pàgina de prova 2 i confirmeu que la densitat no sigui irregular.
Premeu [Desar i acabar].
L'equip torna a la pantalla del pas 2. Repetiu els passos per a la correcció visual fins que millori l'ombrejat.
Per realitzar una correcció per servidor d'impressió:
Premeu [Correcció per servid.impressió] → [Iniciar impressió].
Sortirà una pàgina de prova.
Avalueu la marca de la pàgina de prova amb el densitòmetre instal·lat a Servidor d'imagePRESS i reenvieu els valors d'ajust a la unitat principal.
Premeu [Imprimir pàgina de prova] → [Iniciar impressió].
S'imprimirà la pàgina de prova 2 amb marques després de l'ajust d'acord amb les dades transferides.
Vegeu la pàgina de prova 2 i confirmeu que la densitat no sigui irregular.
Premeu [Desar i acabar].
IMPORTANT
Per obtenir més informació sobre la correcció per servidor d'impressió, vegeu el manual d'instruccions d'Servidor d'imagePRESS.

NOTA
Segons l'amplada del paper, pot ser que les marques -7 i +6 no apareguin a la pàgina de prova impresa 2.
Tot i que pot ser que la marca -7 aparegui a la pàgina de prova impresa 2, els números per als quals podeu ajustar valors van de -6 a +6. No podeu ajustar valors per a -7.
52W7-0KH