Opcions de funcions: Còpia

La funció de còpia només apareix quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús.
Element
Descripció de l'opció
Opció
predeterminada
Es pot establir en
IU remot
Lliurament d'informació
de dispositius disponible
[Desar/Editar opcions favorites]
M1 a M9: Desar, Canviar nom, Eliminar, Revisar contingut
-
No
No
[Canviar opcions predeterminades]
Desar, Inicialitzar
-
No
No
[Desar dreceres a opcions]
Drecera 1: Cada mode, No assignat
Acabat
No
No
Drecera 2: Cada mode, No assignat
Doble cara
No
No
Drecera 3: Cada mode, No assignat
Densitat
No
No
Drecera 4: Cada mode, No assignat
Tipus d'original
No
No
Drecera 5: Cada mode, No assignat
No assignat
No
No
[Desar dreceres a opcions] (Còpia ràpida)
Dreceres 1 a 6: Cada mode, No assignat
No assignat
No
No
[Autoclassificar]
On, Off
On
No
[Prioritzar orientació d'imatge]
On, Off
Off
No
[Recon. autom. orientació original]
On, Off
On
No
[Selecc. opc. color per a còpia]
[Usar Auto (Color/B/N)]
On, Off
On
[Usar tot color]
On, Off
On
52W7-057