Opcions temporitzador Temps autorepòs

Podeu especificar l'hora en què l'equip canviarà automàticament al mode de repòs cada dia de la setmana.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions temporitzador/energia] → [Temporitzador setmanal per a autorepòs].
3.
Seleccioneu un dia → Introduïu una hora amb - (tecles numèriques) → premeu [Acceptar].
Introduïu l'hora en format de 24 hores i amb un número de quatre dígits (inclosos els zeros) sense espais.
Exemples: 07:05 → 0705, 23:18 → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, introduïu un altre número de quatre dígits.
També podeu prémer per esborrar els valors incorrectes.

NOTA
Si establiu tant [Temps per a autorepòs] com [Temporitzador setmanal per a autorepòs], l'opció [Temps per a autorepòs] té prioritat.
52W7-078