Opcions d'informació del dispositiu

Utilitzar aquesta funció per establir un nom i una ubicació per a l'equip resulta útil quan s'utilitzen diversos equips a la mateixa xarxa.
El nom establert amb aquesta funció també es mostra a la IU remot.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Opcions d'informació del dispositiu].
3.
Introduïu el nom i la ubicació de l'equip.
Premeu [Nom del dispositiu].
Introduïu el nom de l'equip → premeu [Acceptar].
Premeu [Ubicació].
Introduïu el lloc on es troba l'equip → premeu [Acceptar].
Premeu [Acceptar].
NOTA
Per obtenir instruccions d'introducció de caràcters, vegeu "Introducció de caràcters des de la pantalla tàctil".
52W7-255