Ajust de la tensió de transferència secundària

Si la imatge queda borrosa al tipus de paper personalitzat d'una manera més òbvia que als tipus de paper estàndard, podeu ajustar la tensió de transferència secundària. Si utilitzeu la base de dades de paper per establir opcions de paper, el valor ajustat de la tensió de transferència secundària (la tensió que transfereix el tòner al paper) adequada per a cada paper s'utilitza com a valor d'opció inicial.
IMPORTANT
Si la impressió no és satisfactòria a causa de les condicions del paper o de la impressió, us recomanem que seleccioneu l'opció [Aj. tensió transf. secundària].
Aquesta funció només apareix si el vostre distribuïdor local Canon us posa les opcions a la vostra disposició. Encara que aquesta funció aparegui, no permeteu que ningú canviï les opcions a excepció de l'administrador del sistema. Per obtenir més informació sobre com canviar les opcions, consulteu el distribuïdor local Canon.
NOTA
L'ajust de la tensió de transferència secundària pot afectar a les opcions d'[Ajustar esborr. imatge ITB], [Corr. aplic. tòner vora post.] i [Ajustar posició d'imatge]. En cas necessari, reajusteu aquestes opcions.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de paper] → [Opcions de gestió de tipus de paper].
3.
Seleccioneu el tipus de paper que vulgueu editar de la llista → premeu [Detalls/Editar].
4.
Premeu [Canviar] per a <Aj. tensió transf. secundària>
5.
Premeu [-] o [+] per a l'anvers i el revers per ajustar la tensió → [Acceptar].
L'ajust en la direcció [-] es recomana per als casos següents
L'ajust en la direcció [+] es recomana per als casos següents
Gramatge del paper
Paper fi
Paper gruixut
Imatges deficients
Tot i que la densitat a les zones d'alta densitat és normal, poden aparèixer punts blancs petits a les zones de baixa densitat.
El nivell de densitat és baix tant a les zones d'alta densitat com a les de baixa densitat.
Apareixen punts blancs a les zones d'alta densitat.
Poden aparèixer zones de brillantor desigual a les zones d'alta densitat.
La superfície del paper és rugosa (com en el paper gofrat) i apareixen punts blancs a la part còncava.
Els contorns de les imatges d'alta densitat poden quedar borrosos.
No s'aplica prou tòner a les zones d'alta densitat i apareixen punts petits densos.
-
6.
Premeu [Acceptar].
52W7-0JR