Impressió de les opcions de reenviament

Es pot imprimir el contingut de les opcions de reenviament que s'hagin especificat. Podeu imprimir manualment la llista de condicions de reenviament sempre que vulgueu.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Rebre/Reenviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Opcions de reenviament] → [Imprimir llista].
NOTA
Les llistes només es poden imprimir si hi ha paper de mida A3, A4 o A4R (normal, reciclat, fi o de color) carregat a un origen de paper, les opcions del qual estan activades a l'opció [Altra] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] a [Opcions de funcions] (Configuració). Això no obstant, si hi ha activada l'opció [Considerar tipus de paper] per a [Còpia] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix], no podeu imprimir des d'un allotjament de paper amb el color de paper especificat. (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix").
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Tancar].

NOTA
Només un administrador pot imprimir la llista de Condicions de reenviament. (Vegeu "Opcions d'administrador").

52W7-0EW