Informe del registre d'emmagatzematge

Podeu imprimir manualment l'informe de registre d'emmagatzematge quan vulgueu.
A continuació s'esmenten els elements de l'informe que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.

Desat el

S'imprimeix la data i l'hora (en format 24 hores) corresponents al moment en què s'ha desat un treball. (Un asterisc (*) indica un treball que ja s'ha imprès a l'informe del registre d'emmagatzematge.)

NÚM. DE TREBALL

Imprimeix el número de 4 dígits que s'assigna automàticament quan es desa un arxiu.

Usuari

Imprimeix el nom de l'usuari que ha desat l'arxiu.

Desar a

Imprimeix el nom i el camí de la ubicació d'emmagatzematge de l'arxiu.
NOTA
Si el ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT està activat quan un usuari general que ha iniciat imprimeix un Informe del registre d'emmagatzematge, els treballs realitzats per altres usuaris s'imprimeixen amb "***" a la columna Desar a. Per veure informació a la columna Desar a, inicieu la sessió com a administrador.

Protocol

S'imprimeix el tipus d'ubicació d'emmagatzematge (per exemple, Dispositiu memòria).
NOTA
Quan s'imprimeix "Dispositiu memòria" significa que un fitxer es desa en un dispositiu extraïble, com una memòria USB des de Llegir i desar.

RESULTAT

S'imprimeix "COR" o "INC"
Si cancel·leu l'operació d'emmagatzematge d'un fitxer, s'imprimirà <ATURAR>.
Bé:
L'arxiu s'ha desat correctament.
Incorrecte:
S'ha produït un error d'emmagatzematge. També s'imprimeix el codi d'error juntament amb "Incorrecte".
NOTA
Si la longitud d'un camp és superior a la capacitat màxima, només s'imprimeixen els caràcters que hi caben.

Impressió de l'historial d'emmagatzematge

1.
Premeu .
2.
Premeu [Treball] → [Registre de treballs].
3.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu l'opció que voleu → premeu [Imprimir llista].
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Acceptar].
52W7-032