Especificació d'una destinació introduint un servidor de fitxers

En aquesta secció es descriu el procediment per enviar fitxers llegits a un servidor de fitxers de la xarxa.

IMPORTANT
Windows Server 2003 R2/Server 2008/7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012 limiten els números d'accés per al nombre d'usuaris i clients. Si se supera aquest nombre d'usuaris o clients, no es poden enviar documents a un servidor de fitxers mitjançant Windows Server 2003 R2/Server 2008/7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012.
Si activeu [Canviar idioma/teclat Activat/Desactivat], és possible que el nom de l'amfitrió i el camí de la carpeta de la destinació del servidor de fitxers no apareguin correctament i que no pugueu examinar-los. (Vegeu "Activació del canvi d'idioma/teclat").
NOTA
Vegeu el següent per a més informació sobre con configurar els diversos protocols de servidor.
52W7-129