Distinció del paper B5 i EXEC

Quan es carrega paper B5 o EXEC al calaix, es pot configurar la mida de paper que utilitzareu per a l'operació.
IMPORTANT
Aquest mode es pot establir quan s'ha seleccionat [Totes mides] a [Grup mides paper per reconeix. auto. a calaix].
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de paper] → [Selecció de paper B5/EXEC].
3.
Seleccioneu [B5] o [EXEC] per a cada calaix de paper → premeu [Acceptar].
52W7-05X