Especificació del nombre màxim de fulls que cal carregar a l'apilador

Podeu especificar el nombre màxim de fulls que cal carregar a l'apilador.
Aquest mode es pot establir si hi ha instal·lat l'High Capacity Stacker-H. (Vegeu "High Capacity Stacker-H").
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de sortida de paper].
3.
Premeu [Espec. núm. màx. fulls per càrrega apilador].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si no voleu especificar el nombre màxim de fulls que cal carregar a l'apilador.
5.
Premeu [-] o [+] per especificar el nombre màxim de fulls que cal carregar a l'apilador → [Acceptar].

NOTA
Podeu especificar fins a 3000 fulls.
Si el nombre de fulls s'estableix gairebé al límit de la càrrega, por ser que la impressió s'aturi abans d'arribar al límit que especifiqueu a causa de les condicions del paper com ara paper corbat o el gruix del paper.
52W7-084