Prohibir l'ús de tipus de xifratge poc segurs

Podeu prohibir l'ús de tipus de xifratge poc segurs per millorar la seguretat.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Prohibir l'ús de xifratge feble].
3.
Premeu [On] → [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si voleu permetre als usuaris que utilitzin tipus de xifratge poc segurs.
52W7-244