Diverses funcions de la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida

Aquest apartat descriu les tecles mostrades a la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida. Per obtenir explicacions detallades de cada mode/tecla, vegeu les referències a A la pantalla de funcions bàsiques de còpia normal a la taula següent.
Per obtenir instruccions sobre el funcionament de la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida, vegeu " Ús de la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida".
Aquesta pantalla permet establir els modes bàsics de còpia. Podeu establir els modes bàsics de còpia, com ara el mode de densitat o acabat, les Opcions favorites i les Opcions prèvies.
Tecla
Descripció
A la pantalla de funcions bàsiques de còpia normal
1
Selecció color
Podeu seleccionar el mode de color.
2
Ajust manual de la densitat
Podeu ajustar la densitat de còpia.
3
Escala de còpia
Permet especificar l'escala de còpia que voleu.
4
Selecció paper
Es prem per seleccionar la mida i el tipus de paper o l'origen del paper.
5
Doble cara
Aquest mode permet fer còpies a doble cara a partir d'originals d'una o doble cara, o fer còpies a una cara a partir d'originals de doble cara.
6
Acabat
Aquest mode permet classificar les còpies de diverses maneres, per pàgines o jocs de còpies.
7
Podeu especificar les opcions següents:
Desar/Editar opcions favorites
Desar en menú ràpid
Canvi de les opcions predeterminades
Desar dreceres a opcions
8
Opcions
Podeu configurar una gran varietat de funcions de còpia.
9
Interrompre
Aquest mode permet aturar el treball actual o un treball reservat per fer altres còpies urgents.
10
Mostra de còpia
Aquest mode us permet comprovar el resultat de la còpia abans de fer diverses còpies.
11
Ajustar qualitat d'imatge
Podeu ajustar la qualitat de la imatge al nivell que millor s'adapti a la qualitat dels originals de text i fotografies.
12
Dreceres a [Opcions]
Podeu configurar fins a sis dreceres.
13
Opcions prèvies
Permet recuperar les tres opcions de còpia més recents.
14
Opcions favorites
Es prem per desar les de còpia utilitzades amb més freqüència es poden desar. També podeu recuperar opcions de còpia desades.
NOTA
Els modes per a les Opcions que apareixen a la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida es poden visualitzar a la pantalla de funcions bàsiques de còpia normal si es prem [Opcions].

NOTA
Per obtenir instruccions sobre com canviar la visualització de la pantalla de funcions bàsiques de còpia, vegeu " Canvi de la pantalla de funcions bàsiques de còpia".
52W7-0YL